Legislativa

S námi máte vždy jasno

Mírový pochod Padajátra se sídlem Plumlov, 9. května 480, IČ: 02776804, evidovaný na Ministerstvu kultury v Rejstříku evidovaných právnických osob pod číslem 24-005/2014-13650, jehož zřizovatelem je Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna, je  oprávněn přijímat dary a uzavírat sponzorské smlouvy (smlouvy o reklamě) na provozování svých aktivit.

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je možno tyto dary odečíst ze základu daně.

Fyzické osoby mohou odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2% ze základu daně, nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Právnické osoby mohou odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně. 

V případě vašeho zájmu o konzultaci vám nabízíme bezplatný právní servis našeho profesionálního odborníka na neziskové organizace.

Rychlé info na tel. č. 731 445 474.

číslo účtu Padajátry:  2800620186/2010

číslo účtu na volky: 2900620191/2010

Vaše síň BONUSŮ a VÝHOD    Sponzorský list

Chcete vědět více? Napište nám!
__  __   ___   _____  __  __  ______  
\ \\ / //  / _ \\  |__ //  \ \\/ // |   \\ 
 \ \/ //  / //\ \\  / //   \ ` // | -- // 
 \ //  | ___ || / //__   | ||  | -- \\ 
  \//  |_|| |_|| /_____||  |_||  |______// 
  `   `-`  `-` `-----`   `-`'  `------`