Historie

PÍŠE SE ROK 1993.

Skupinka nadšenců z farmy Krišnův dvůr (nedaleko Městečka u Benešova) se rozhoduje vyrazit s volským povozem na výstavu Země živitelka, která probíhá každoročně v Českých Budějovicích.

Alalanát Prabhu, jeden z účastníků této historické události, vzpomíná:

"Byla to více méně spontánní akce a trasa pochodu byla naplánovaná spíše vzdušnou čarou, protože v té době bylo ještě jednoduché požádat v jižních Čechách kdekoliv o nocleh.

Jádro průvodu tvořila malá skupinka nadšených otužilců, kteří nepohrdli ani nocováním v seníku, a blaženě se pak ráno vykoupali v nejbližším rybníku.

Hlavním hrdinou byl jerseyský volek Džíva, který táhl zastřešený vozík, a budil zájem i obdiv dětí i dospělých. Ač vůl, byl trochu mezkovitý, což se projevovalo tím, že když už nechtěl táhnout, lehl si k velké radosti kočího na záda.

Počet účastníků průvodu byl velmi proměnlivý zejména v závislosti na počasí, ale pochod nakonec na Zemi živitelku slavně dorazil a stal se jednou z největších atrakcí této výstavy."

Padajátra se stala zásluhou Roberta Vrkoče (Rája Rám dás) každoročním letním oživením českých měst, vesnic, i silnic. Bylo po sametové revoluci a lidé dychtivě hltali všechno nové. Stávalo se, že na večerní kulturní program přišla skoro celá vesnice, a vesničané sami prosili účinkující: „Ještě počkejte, ještě nejsme všichni!“ 

Kulturní program byl už od prvních ročníků postavený na živé hudbě a vystoupení tanečnice. Velmi brzy přibylo divadlo, a malá ochutnávka. Celý program byl od samého začátku zdarma, ale lidé sami od sebe nosili zeleninu, ovoce, seno pro volky (Padajátra postupně přešla na větší vůz, který táhli dva nádherní bílí uherští krasavci Bála a Ráma) a květiny na výzdobu vozu. Občas někdo přispěl na podkovy pro voly, na nákupy nebo na plyn na vaření.

A Padajátra dnes? Změnila se doba, přibylo aut, ubylo lidí – hlavně na vesnicích, ale Padajátra zůstává. Každé léto baví děti i dospělé v některé oblasti Čech nebo Moravy. Lidem se líbí jak samotný průvod, tak kulturní programy Dokazuje to i prostý fakt, že na naše programy začínají znovu chodit skoro celé vesnice. Jsme tomu rádi, protože nám jde o to, aby se lidé při Padajátře opravdu dobře bavili, a mohli přijít na jiné myšlenky, které je přivádějí blíž k sobě samotným i blíž mezi sebou navzájem.

A jak nás vnímají lidé zvenčí?

Padajátra? Bylo to úžasné a všem se to moc líbilo! Na programu se sešla skoro celá vesnice a všichni jsme si užívali krásnou kulturu, dobrou náladu a vynikající jídlo:-.) Asi nejvíce se bavily děti – líbilo se jim zpívání, tleskání i tancování, prohlídka volů, malování na obličej, veselé divadlo i soutěž o pěkné ceny. Na závěr si mohli všichni nachytat a sníst „létající banány“. A navíc jsme se mohli při tom všem v klidu zamyslet nad tím, co nás v životě spojuje, jak předcházet konfliktům a žít plnější a spokojenější život. Děkujeme za krásný zážitek!  

 Za obec Tetov Ivana Rajnetová  starostka obce (r. 2015)

Chcete vědět více? Napište nám!
 ______   ___   ______   ___       
 /_  _//  / _ \\  /_  _//  / _ \\   ___  
  | ||  | / \ ||  | ||  | / \ ||  /  || 
 _| ||  | \_/ ||  _| ||  | \_/ ||  | [] || 
 /__//   \___//  /__//   \___//   \__ || 
 `--`    `---`  `--`    `---`    -|_|| 
                       `-`