Filozofie

KDE KONČÍ ILUZE A ZAČÍNÁ REALITA?

Když jsem v roce 2016 zařizoval ubytování pro Padajátru v Přerově, ředitel školy, zralý muž a džentlmen, se mě po dojednání podmínek zeptal: "A teď mi řekněte: čemu věříte?"

"Pane řediteli, vy jste vědec. Spíše byste se měl zeptat: JAK VĚCI DOOPRAVDY JSOU?"

A to je to, co nás zajímá!

V dnešním světě je mnoho témat tabu, nebo na ně neznáme odpovědi, nebo nám známé odpovědi nedávají smysl. Například: Proč chceme zažívat stále štěstí, i když je tento svět nastavený úplně naopak? Proč člověk, který celý život hledá štěstí, ho zažívá čím dál méně, a nakonec musí umřít? Proč materiální vztahy končí katastrofou, a tou největší je, že vám po padesátiletém soužití zemře partner? Proč umírají děti a mladí lidé? Proč se někdo narodí bohatý a někdo chudý? Proč se někdo narodí jako muž a jiný jako žena? Proč nejste šéfem svého šéfa, nebo proč nevlastníte sousedův dům a auto? Proč máte takovou vládu (tato vaše otázka ve skutečnosti znamená: "proč JÁ nejsem ve vládě?")?

Ano, můžeme říct, že to všechno je normální a že tento svět je tak prostě nastavený. To je v pořádku, ale co není v pořádku je skutečnost, že každý chce být trvale šťastný v tomto krutém světě! Faktem je, že absolutně každý v tomto světě zažívá zrození, nemoc, stáří a smrt. Ale kdo ve skutečnosti chce být nemocný, kdo chce být starý a kdo chce umřít? A dneska často ani nechceme, aby docházelo k rození dětí. 

Když se ale lépe podíváte kolem sebe, vypozorujete naopak tři věci, které chce úplně každý: žít co nejdéle, pokud možno věčně, mít co nejvíce informací a zažívat nekonečnou radost, požitek a blaženost.

Moudří muži z dávného východu tento zdánlivě neřešitelný rozpor vysvětlili jednoduše: tyto tři základní potřeby živé bytosti (věčnost, poznání a blaženost) jsou základními vlastnostmi našeho já, duše, neboli átmy. Naproti tomu zrození, nemoc, stáří a smrt se vztahují pouze na dočasné materiální tělo.

Tento neřešitelný konflikt mezi duší a tělem vznikne tehdy, když si zmatená duše začne myslet: JSEM TOTO TĚLO!

Tělo se neustále mění: po narození jsme měřili 50 cm, dneska máme na výšku více než třikrát tolik. To tělo novorozence je dávno pryč, máme na sobě úplně jiný "skafandr", ale stále jsme to my. I když nás už maminka nevozí v kočárku, stále jsme její syn nebo dcera.

Přestože jsme změnili obal, naše totožnost zůstala stejná. A tady začínáme chápat, jak věci opravdu jsou. Není to otázka víry, ale otázka pozorování, logiky a zdravého rozumu. 

Stejně tak je to se vznikem vesmíru. Dnešní vědci prohlašují za fakt, že jsme produktem hmoty, jinými slovy že jsme toto tělo, a zároveň nám tvrdí, že vesmír (hmota) vznikl sám od sebe.

Už jste někdy zažili, že by něco vzniklo samo od sebe? Za prvé - existuje zákon o zachování hmoty, a za druhé - existuje zákon o zachování energie. A navíc - vědecký důkaz musí platit v minulosti, v přítomnosti i v budoucnosti. Pokud něco z toho chybí, není to důkaz. Už někdo v přítomnosti zažil, pozoroval a zdokumentoval, že něco vzniklo samo od sebe? Třeba jeho nové bankovní konto s miliónem eur? Takový důkaz ze současnosti vědci nejsou schopní předložit. To znamená, že se nic takového nestalo v minulosti, ani se tak nestane v budoucnosti!

Opět zdánlivě neřešitelná situace, ale znovu jsou zde mudrci dávného východu, kteří vysvětlili jednoduchou věc: kde je obraz, musí být i malíř. Kde je socha, musí být sochař. Kde je dům, musí být stavitel.

A stejně jako materiální tělo vzniká díky přítomnosti duše (živý otec a živá matka zplodí živé dítě, a tělo dítěte se vyvíjí díky tomu, že je v něm od okamžiku početí duše), stejně tak se materiální vesmír vyvíjí díky tomu, že je v něm přítomná Nadduše, neboli Bůh. 

Není to otázka víry, ale logiky a argumentů. 

Ale vědci a ateisté mají mnoho teorií, proč Bůh nemůže existovat. Jsou to však všechno jen teorie, které v praxi nefungují.

Kdyby současná věda byla tak pokročilá, a byla by pravda, že život pochází z hmoty, pak by stačilo do mrtvého těla doplnit chybějící chemikálie, a tělo by znovu obživlo! Ale navzdory velkému humbuku o rozmachu moderní vědy vidíme, že nejen lidé, ale i největší vědci současnosti stárnou, jsou nemocní a umírají.

Dnešní věda stojí na mylných závěrech. Problém je, že každá osoba v tomto materiálním světě má čtyři nedostatky:

1) dopouští se chyb (chybuje každý, i prezident Spojených států)

2) podvádí (kdo z nás ani jednou neopisoval ve škole? A to jsou jen začátky a malé věci)

3) podléhá iluzi (považuje se za hmotu, za tělo)

4) spoléhá se na nedokonalé smysly (naše smysly nám pomůžou dočasně přežít v tomto světě, ale nedávají nám o něm vyčerpávající informace)

Tyto čtyři nedokonalosti se vztahují i na největší badatele a vědce tohoto světa. Jak může někdo takový dojít k dokonalým a úplným informacím? 

Můžete namítnout: máme přístroje! 

Ale kdo vytvořil tyto přístroje? Nedokonalé mozky nedokonalých vědců! Cokoliv bylo vytvořeno nedokonalým, je samo o sobě také nedokonalé.

Dobrá, ale jak chcete zjistit, co je za hranicemi omezených možností vědeckého výzkumu?

Dejme tomu, že neznáte svého otce. Podle dnešní vědy máte dvě možnosti:

1) prozkoumat všechny muže na této planetě

2) spekulovat, a snažit se silou své mysli a inteligence přijít na to, kdo by mohl být váš otec.

Jak dlouho to bude trvat a jaká je šance, že těmito způsoby svého otce najdete? 

Ale existuje ještě jeden proces zkoumání: že se obrátíte na autoritu. Tou je v tomto případě vaše matka, protože ona jediná viděla vašeho otce v okamžiku početí.

Stejně tak je třeba se obrátit na autoritu v otázkách, které jsou za hranicemi našeho omezeného smyslového vnímání a za hranicemi naší myšlenkové spekulace.

A kdo je touto autoritou? Kdo je v tomto případě matkou? 

Je to VÉDSKÁ LITERATURA. Védy byly dány Bohem současně se vznikem tohoto vesmíru a jsou manuálem k jeho použití. Dozvíte se v nich všechny materiální vědomosti, ale najdete zde také veškeré poznatky o duchovní dimenzi, která je skrytá našemu přímému smyslovému vnímání. 

Védy jsou velice rozsáhlá encyklopedie, která může svým rozsahem zakrýt svůj skutečný význam. I dnes například existuje skupina takzvaných stoupenců Véd, kteří prohlašují, že cílem védského poznání je smyslový požitek v materiálním světě.

Abychom pochopili a mohli začít úspěšně praktikovat přímý význam Véd, je třeba se obrátit na duchovního mistra, který přijal védské pokyny od svého duchovního mistra. Tato posloupnost učitelů a žáků vede až k samotnému Nejvyššímu Pánu. 

Duchovní učitel ovládá své smysly, vidí věci tak jak jsou, a učí ostatní přímému smyslu Véd.

Celá védská literatura obsahuje ve skutečnosti jen tyto tři náměty: 

1) ustanovení vztahu mezi duší a Bohem

2) ustanovení jógy, neboli procesu, jak tento ztracený vztah obnovit

3) dosažení lásky k Bohu

Takže smyslem lidského života je pod vedením kvalifikovaného duchovního mistra pochopit, že nejsme toto hmotné tělo, ale duše, nepatrná částečka Boha, a že naším věčným zaměstnáním je Mu s láskou oddaně sloužit. 

Duchovní učitel vede svého upřímného žáka krok za krokem touto duchovní vědou, a žák krok za krokem realizuje jednotlivé fáze tohoto procesu a jejich symptomy. V okamžiku, kdy je naplněn radostí, nedychtí po hmotných věcech, ani nenaříká, když o něco hmotného přijde, a je přítelem všech živých bytostí, stává se osvobozeným od hmoty, a dosahuje čisté lásky k Bohu. To je dokonalost lidského života, a tento stav nám zaručí, že se v dalším životě nebudeme muset znovu narodit v hmotném těle, ale vrátíme se do původní duchovní dimenze, abychom zde věčně s láskou a oddaností sloužili Bohu a vstoupili tak do Jeho věčných láskyplných zábav. 

Tuto skutečnou vědu představil západnímu světu nejvýznamnější novodobý duchovní učitel a znalec védské literatury A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, který v šedesátých letech minulého století odjel z Indie do Ameriky, kde v roce 1966 založil Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny. Během následujících několika let přeložil do angličtiny více než 60 svazků védské moudrosti, založil 108 chrámů a středisek, a zasvětil tisíce žáků. Položil tak základ vědeckému duchovnímu hnutí, které dnes na jeho pokyn učí svět, jak obnovit naše spící vědomí Boha - Kršny, tím, že budeme společně zpívat jeho jména: Hare Kršna  Hare Kršna  Kršna Kršna  Hare Hare   Hare Ráma Hare Ráma  Ráma Ráma  Hare Hare. Toto je v dnešní době hádek a konfliktů nejjednodušší způsob, jak dosáhnout všech pozitivních cílů včetně snížení napětí ve společnosti  a dosažení celosvětového míru.

V Bhagavadgítě říká Kršna tento verš: "Ten, kdo si je Mě plně vědom a zná Mě coby konečného příjemce veškerých obětí a askeze, Nejvyššího Pána všech planet a polobohů a přejícího přítele všech živých bytostí, se zbaví hmotných strastí a dosáhne klidu a míru."

Mgr.Petr Nedbal

 

Chcete vědět více? Napište nám!
 _  _   ___    _____  _____   _____ 
| | | ||  / _ \\  / ___// | ___||  / ___// 
| |/\| || | / \ ||  \___ \\ | ||__   \___ \\ 
| /\ || | \_/ ||  /  // | ||__   /  // 
|_// \_||  \___//  /____//  |_____|| /____// 
`-`  `-`  `---`  `-----`  `-----` `-----`